Tur&Hav sesongen 2019

Tur&Hav sesongen 2019

Publisert av Tore Gaute Mørck den 01.04.19.

Informasjonsmøte sesongoppstart for alle med båter i Havna

Torsdag 25. april kl. 1800. Temakveld på seilerhuset

1. Havnesjefen informerer.

  • Endringer i havna.
  • Nytt havnreglement.
  • Merking av båter.

2. Seilsportligaen båt innkjøp og planer.

  • Jostein Grødem beretter

3. Regattaer 2019 - seilingsbestemmelser mm

I regattaoversikten finner du de regattaer som Seilforening er ansvarlig for, både Tur og Hav og joller.  Noen regattaer er mer krevende å arrangere enn andre, Da er det godt å ha en erfaren og kompetent regattakomite.

Tirsdagregattaen starter opp 7 mai og går frem til 15 oktober, avbrutt av sommerferien. 8 seilaser før og 10 etter sommerferien. 

  • Informasjon om tirsdagsregatta   Seilingsbestemmelser.
  • De fleste  som felles start med noen etter Gunder metode
  • Påmeldingsystem, betaling og krav til medlemskap i klasseklubben (Målebrev)

I  år vil kanskje Åsgårdstrand TWO STAR 14 september  bli mest krevende av Tur og Hav regattaer, her trenger vi  mye støtte fra regattakomiteen og andre . Dette skyldes at vi har fått inn regattaen inn på listen over tellende Shorthand ranking regattaer.   Dette betyr at Shorthand seilere med en eller 2 ombord blir mer interessert i regattaen vår, og flere vil komme. Vi var tidligere høyt opp på denne listen, når Karl Otto. Men vi har da noen på listen i dag også. Ta en titt selv. Vi vil arrangere en fest etter regattaen for seilerne og arrangører.

Basert på erfaringene fra fjoråret, seiler vi Klubbmesterskapet etter Gunder-metoden. De som bare vil seile en tur seilas og delta i miljøet får en egen Tur klasse. Regattaen går av stabelen 21 september. Etterfulgt av premieutdeling og sosialt samvær. Også her trenger vi støtte fra regattakomiteen.

Komplett plan for sesongen 2019 for Tur og Hav  finner du på Aktivitetsplan Tur & Hav 2019

Vi anmoder de som vet at skal seile disse regattaene om å melde seg på snarest mulig. Spesielt på TWO STAR. det hadde vært veldig fint å få med flere fra Åsgårdstrand på ShortHand ranking liste, 

4. Sikkerhet til sjøs

  • Sjekk av oppblåsbare vester – rutiner
  • Utlodning av 2 redningsvester.

Tur og Hav