Oppstår det krisestuasjoner så er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. 
Svelvik båtforening har laget en utmerket instruks som vi henger oss på. Kredit til Svelvik Båtforening.
Førstehjelp for båtfolk

Dette erstatter ikke kurs! Vi anbefaler at du tar kontakt med  Røde Kors om det.
 Dersom det skjer en ulykke stor eller liten skal du som har lært førstehjelp ta ledelsen! 

Fortell de som er rundt deg hva de skal gjøre. 

 OPPTREDEN PÅ SKADESTEDET SIKRE SKADESTEDET 
•slå av strøm 
•slukke brann 
•ta pasient vekk fra faremomenter 

FÅ OVERSIKT 
•Hvem er skadet? 
•Hvor mange? 

MELDE I FRA 

mobiltelefon (Tlf: 113) eller VHF (Kanal 16 - Følg nødprossedyren): 
•Fartøyets navn. 
•Posisjon ( bruk GPS hvis du har) 
•Skadetype og -omfang 
•Hvor mange er om bord (evnt. i vannet) 

FÅ MELDINGEN BEKREFTET!!! GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

 
• BRUDDSKADER
• INSEKTSTIKK ,MANETER, FJESING M.M 
• LUFTVEIER
• HJERTE LUNGE
• BLØDNINGER
• SIRKULASJONSSVIKT
• HODESKADER
• BRANNSKADER
• FORGIFTNINGER
• SJØ (SNØ) BLINDHET
• GENERELL NEDKJØLING