Oppstår det krisesituasjoner så er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. 
Svelvik båtforening har laget en utmerket instruks som vi henger oss på. Kredit til Svelvik Båtforening.
Førstehjelp for båtfolk