Opplysninger om disponenter til seilbåtplasser og seilbåter i Åsgårdstrand seilsportsenter/ Nordre Havn registreres i seilforeningens administrasjonssystem: Trykk

her

 for oversikt.  Du må være medlem av foreningen for å få tilgang.

Det gjøres oppmerksom på at alle medlemmer av seilforeningen med seilbåt i nordre basseng er pålagt å registrere seilbåten i småbåtregisteret eller skipsregisteret. Åsgårdstrand Seilforening skal registreres som hjemmehavn. Det skal være samsvar mellom navn på forsikringstaker, navn på disponent av seilbåtplass og navn på registrert eier i småbåtregisteret/ skipsregisteret. Ved felleseie skal registrert disponent av seilbåtplass være den samme som registrert forsikringstaker.

Når plassen ikke benyttes over natten så  skal status settes til  ledig/grønt i Mooringo appen.

 Havnekomiteen vil foreta oppslag mot StyreWeb og Småbåtregisteret.