Opplysninger om disponenter til seilbåtplasser og seilbåter i Åsgårdstrand seilsportsenter/ Nordre Havn registreres i seilforeningens administrasjonssystem: Trykk

her

 for oversikt.  Du må være medlem av foreningen for å få tilgang.

Det gjøres oppmerksom på at alle medlemmer av seilforeningen med seilbåt i nordre basseng er pålagt å registrere seilbåten i småbåtregisteret eller skipsregisteret. Åsgårdstrand Seilforening skal registreres som hjemmehavn. Det skal være samsvar mellom navn på forsikringstaker, navn på disponent av seilbåtplass og navn på registrert eier i småbåtregisteret/ skipsregisteret. Ved felleseie skal registrert disponent av seilbåtplass være den samme som registrert forsikringstaker.

Når plassen ikke benyttes over natten så  skal skiltene vise grønt.

 Havnekomiteen vil foreta oppslag mot StyreWeb og Småbåtregisteret.