Påmelding, informasjon og resultater..

Alle regattaer i Åsgårdstrand seilforeningens regi annonseres i regattaoversikten hvor du også finne lenker til hver enkelt regattas påmelding og informasjonssider.

En regatta kan deles i tre klasser:

  • En-type Klasse - slik som H-Båt og Express. 
  • Eget system, som ikke krever gyldig målebrev.  Resultatlisten er kun en oversikt over tidsforbruk.
  • NorRating - Hvor hver enkelt båt måles til en gitt handicap tall - Rating, som benyttes som underlag for resultats beregning. Hver enkelt båt må være medlem av Klasseklubben NorRating og ha gyldig målebrev.
  • Seilingsbestemmelsene beskriver hva som er lov i hver enkelt regatta.

NorRating Klasseklubben og premisser for å benytte NorRating respitt system.

Finansiering og medlemskap til klasseklubben gjøres gjennom registrering av båt og kjøp av målebrev.  Derfor er det viktig for de av oss som ønsker å delta i respittseiling at medlemskapet opprettholdes.

Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Se vedlegg for mer info eller gå til klasseklubben her
Samlet resultat pr 1 Juni!

Sail# Kolonne1 Name R1 - Points R2 - Points R3 - Points R5 - Points Sum
NOR 108 Geir LUNDKVIST 2 2 2 4 10
NOR 285 Jens Petter ANDRESEN 3 5 1 2 11
NOR 3641 Freddy Røed ESPEVALEN 1 3 3 5 12
NOR 1464 Torbjørn LUNDE 10 1 8 1 20
NOR 7252 Terje HOGSNES 4 7 4 6 21
NOR 3841 John Bjørn FOSSDAL 6 4 8 7 25
NOR 136 Henning THORVALDSEN 7 9 5 9 30
NOR 138 Anders Westrum ØKSTAD 10 12 8 3 33
NOR 14022 Ida ROGOWSKA 5 8 8 12 33
NOR 31 Morten SKOGUM 10 6 8 12 36
NOR 9155 Ola STRAND 9 11 6 11 37
NOR 4855 Tore Gaute MØRCK 8 12 8 10 38
NOR 7039 Jon Hemming MATHISEN 10 12 8 8 38
NOR 2415 Torodd Eriksen 10 10 8 12 40
NOR 6628 Henrik SKRESLET 10 12 7 12 41
 Trykk her for Bilder og video

Annen Info
Spørreundersøkelse se vedlegg.

Denne applikasjonen gir deg sekundene.

Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.