Påmelding, informasjon og resultater..

Alle regattaer i Åsgårdstrand seilforeningens regi annonseres i regattaoversikten hvor du også finne lenker til hver enkelt regattas påmelding og informasjonssider.

En regatta kan deles i tre klasser:

  • En-type Klasse - slik som H-Båt og Express. 
  • Eget system, som ikke krever gyldig målebrev.  Resultatlisten er kun en oversikt over tidsforbruk.
  • NorRating - Hvor hver enkelt båt måles til en gitt handicap tall - Rating, som benyttes som underlag for resultats beregning. Hver enkelt båt må være medlem av Klasseklubben NorRating og ha gyldig målebrev.
  • Seilingsbestemmelsene beskriver hva som er lov i hver enkelt regatta.

NorRating Klasseklubben og premisser for å benytte NorRating respitt system.

Finansiering og medlemskap til klasseklubben gjøres gjennom registrering av båt og kjøp av målebrev.  Derfor er det viktig for de av oss som ønsker å delta i respittseiling at medlemskapet opprettholdes.

Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Se vedlegg for mer info eller gå til klasseklubben her

 Nedenfor TRIM med With Marina.

 

Og her fra Tirsdagsregattaen. 


 Trykk her for Bilder og video

Annen Info
Spørreundersøkelse se vedlegg.

Denne applikasjonen gir deg sekundene.

Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.