Freddy Røed Espevalen style=

Freddy Røed Espevalen

Huskomite leder
Henning Grønvold style=

Henning Grønvold

IKT(Data)-Leder Sekretær
Per Arne Høstvang style=

Per Arne Høstvang

Jolleseiling - leder Leder
Karen Antonette Bergsås Kristoffersen style=

Karen Antonette Bergsås Kristoffersen

Nestleder
John Bjørn Fossdal style=

John Bjørn Fossdal

Kasserer
Ottar Bue style=

Ottar Bue

Regattakomité leder
Anders Westrum Økstad style=

Anders Westrum Økstad

Tur & Hav Leder Varamedlem
Torbjørn Lunde style=

Torbjørn Lunde

Havnesjef
Jostein Grødem style=

Jostein Grødem

Varamedlem
Gry Tallhaug style=

Gry Tallhaug

Varamedlem
Tore Gaute Mørck style=

Tore Gaute Mørck

Medlemsregister