Freddy Røed Espevalen style=

Freddy Røed Espevalen

Huskomite leder
Henning Grønvold style=

Henning Grønvold

IKT(Data)-Leder Sekretær
Per Arne Høstvang style=

Per Arne Høstvang

Leder Jolleseiling - leder
Karen Antonette Bergsås Kristoffersen style=

Karen Antonette Bergsås Kristoffersen

Nestleder
John Bjørn Fossdal style=

John Bjørn Fossdal

Kasserer Tur & Hav Leder
Ottar Bue style=

Ottar Bue

Regattakomité leder
Torbjørn Lunde style=

Torbjørn Lunde

Havnesjef
Anders Westrum Økstad style=

Anders Westrum Økstad

Varamedlem