Per Arne Høstvang style=

Per Arne Høstvang

Leder
Karen Antonette Bergsås Kristoffersen style=

Karen Antonette Bergsås Kristoffersen

Nestleder
John Bjørn Fossdal style=

John Bjørn Fossdal

Kasserer
Henning Grønvold style=

Henning Grønvold

Sekretær
Ottar Bue style=

Ottar Bue

Regattakomité leder
Torbjørn Lunde style=

Torbjørn Lunde

Havnesjef
Espen Garseth Dagsleth style=

Espen Garseth Dagsleth

IKT(Data)-Leder
Freddy Røed Espevalen style=

Freddy Røed Espevalen

Huskomite leder