Foreløpig aktivitetsplan for Tur & Hav 2020

 

Onsdag 22, April kl 1730    Mastedugnad

Lørdag 25 april kl 0600.  Utsetting av båter- Krana kommer 0600

Tirsdag 12. mai kl 1815.  Tirsdagsregatta starter opp

Tirsdag 30. juni kl 1815.  Siste tirsdagsregatta før ferie

---------Sommer ferie --------

Tirsdag 18. august kl 1800.  Tirsdagsregatta starter opp etter ferie

Lørdag 29. August kl 1000. Åsgårdstrand Two Star. -avlyst

Lørdag 19. september kl 1100. Klubbmesterskapet Å.S.

Tirsdag 29. september kl 1745.  Siste tirsdagsregatta

Lørdag 10. oktober kl 0800. Båtopptak

Onsdag 14. oktober kl 1730. Mastedugnad.

Oppgaver for Tur&Hav

  • Støtte havnekomiteen i båtopptak og utsetting.
  • Legge ut og ta inn bøyer.
  • Sette opp tirsdagsregatta/Two Star/Klubbmesterskap  i M2S eller SRS med invitasjon og påmelding sider.
  • Beslutte premier.
  • Informere også via Email. NB. Mange benytter ikke Facebook. 
  • Oppdatere regattaoversikten Hjemmesidene.
  • oppdatere terminliste StyreWeb, med regattaer,  Møte rom ++ slik at kalender i StyreWeb oppdateres. Og varsel kommer via Gnist
  • Lage seilingsbestemmelser og beslutte innhold til alle interne regattaer.
  • Administrere interne regattaer, resultatregistrering og Oppsett RaceQs
  • Invitere og informere.