Arkivene våre.

Nedenfor er lenke til det åpne arkivet, I tillegg har vi arkivet innenfor StyreWeb, som benyttes til mer sensitive opplysninger, deriblant eventuelle personopplysninger. Persondata/opplysninger skal ikke aldri legges ut i det offisielle arkivet. Den nye personopplysningsloven stiller sterke krav til beskyttelse av persondata. Det skal seilforeningen rette seg etter.

Nedenfor er en forkortet versjon av foreningens lover , ansvar og roller og instrukser.