Arkivene våre.

Nedenfor er lenke til det åpne arkivet, her finner dere generell informasjon fra seilforeningen, årsmøtedokumenter, invitasjoner, annen informasjon rundt regatta og fra Tur og Hav.

I tillegg har vi arkivet innenfor StyreWeb, som benyttes til mer sensitive opplysninger, deriblant eventuelle personopplysninger. Persondata/opplysninger skal ikke aldri legges ut i det offisielle arkivet. Den nye personopplysningsloven stiller sterke krav til beskyttelse av persondata. Det skal seilforeningen rette seg etter.


                                                                      

 

Nedenfor er en forkortet versjon av foreningens lover , ansvar og roller og instrukser.