Foreløpig aktivitetsplan for Tur & Hav 2019 pr Januar 2019

Torsdag 11. april kl 1800. Temakveld på seilerhuset

 • Båtpuss og råd i forbindelse med dette.
 • Sjekk av oppblåsbare vester – rutiner
 • Informasjon om tirsdagsregatta (felles start/Gunder metoden, 7 seilaser vår og høst m. 2 strykninger, Startkontingent kr 200,- inkl. klubbmesterskapet.
 • Utlodning av 2-3 redningsvester ved avslutning før sommer. Bruke SRS, alle må ha målebrev.

Onsdag 24. april kl 1730. Mastedugnad – utpakking av master

Torsdag 25. april kl. 1800. Temakveld på seilerhuset

 • Informasjon om tirsdagsregatta   Seilingsbestemmelser.
 • De fleste  som felles start med noen etter Gunder metode
 • 7 seilaser vår og høst med  2 strykninger,
 • Bruk av RaceQs
 • Startkontingent kr 200,- inkl. klubbmesterskapet som seiles etter Gundermetoden.
 • Påmeldingsystem, betaling og krav til medlemskap i klasseklubben (Målebrev)
 • Utlodning av 2-3 redningsvester ved avslutning før sommer. 
 • Sjekk av oppblåsbare vester – rutiner

Lørdag 27. april kl 0800.  Utsetting av båter

Tirsdag 7. mai kl 1815.  Tirsdagsregatta starter opp

Lørdag 22/23. juni RS-regatta

Tirsdag 25. juni kl 1815.  Siste tirsdagsregatta før ferie

---------Sommer ferie --------

Tirsdag 13. august kl 1815.  Tirsdagsregatta starter opp etter ferie

Lørdag 14. september kl 1000. Åsgårdstrand Two Star.

Lørdag 21. september kl 1100. Klubbmesterskapet Å.S.

 • Bevertning + premier (se neste punkt ang. høstfest)
 • RaceQs live

Tirsdag 18. oktober kl 1745.  Siste tirsdagsregatta

Lørdag 19. oktober kl 0800. Båtopptak

Søndag 20. oktober kl 1200. Mastedugnad.

Lørdag i November- Tentativt Høstfest med premieutdeling for klubbmesterskapet og tirsdagsregatta, samt utdeling av vandrepokaler