Per Arne Høstvang style=

Per Arne Høstvang

Leder Jolleseiling - leder
Karen Antonette Bergsås Kristoffersen style=

Karen Antonette Bergsås Kristoffersen

Nestleder
John Bjørn Fossdal style=

John Bjørn Fossdal

Kasserer
Gry Tallhaug style=

Gry Tallhaug

Sekretær
Ottar Bue style=

Ottar Bue

Regattakomité leder
Anders Westrum Økstad style=

Anders Westrum Økstad

Tur & Hav Leder
Torbjørn Lunde style=

Torbjørn Lunde

Havnesjef
Jostein Grødem style=

Jostein Grødem

Varamedlem
Andrea Haug Rolstad style=

Andrea Haug Rolstad

Varamedlem