Espen Garseth Dagsleth style=

Espen Garseth Dagsleth

IKT(Data)-Leder Sekretær
Freddy Røed Espevalen style=

Freddy Røed Espevalen

Huskomite leder
Per Arne Høstvang style=

Per Arne Høstvang

Leder
Karen Antonette Bergsås Kristoffersen style=

Karen Antonette Bergsås Kristoffersen

Nestleder
Haakon Thorsen style=

Haakon Thorsen

Kasserer
Ottar Bue style=

Ottar Bue

Regattakomité leder
Gudmund Roger style=

Gudmund Roger

Varamedlem
Anders Westrum Økstad style=

Anders Westrum Økstad

Varamedlem