Åsgårdstrand Seilforening

 I 1935 ble Åsgårdstrand Seilforening etablert av fremsynte seilerentusiaster. Vi er tilsluttet Norges Seilforbund og har ca. 250 medlemmer. Foreningens primære målsetning er å fremme interessen for seilsport på alle plan, spesielt ved å: 

  • drive kursvirksomhet og trening for jolleseilere – nybegynnere og viderekommende
  • arrangere konkurranser for joller, kjølbåter og havseilere.

Foruten sterkt engasjement og kompetanse hos ledere, trenere og instruktører er gode lokaler, anlegg og brygger en forutsetning for å lage et godt og attraktivt miljø.

Dersom du ønsker å bli medlem finner du påmeldingsiden her
Du kan kontakte oss via den generelle kontakt siden eller sende en epost eller SMS/ringe til en av våre styremedlemmer, avhengig av hva saken gjelder.

Regatta oversikten finner du under Regatta/Oversikt

Vi har gjennomført nødvendige prosesser for å sikre at vi etterkommer den nye personvernloven GDPR  som innføres 25 mai.2018. 


Seilsportsenteret.

Foreningen har satset mye på å få etablert et fellesskap for seilere og seilbåteiere i Åsgårdstrand og omegn gjennom satsingen på Seilsportsenteret. Her tilbys medlemmene båtplass for seilbåter, og vinteropplag om boblehavn om vinteren. Foreningen har bygget og disponerer et eget klubbhus som ligger nord i Åsgårdstrand havn, samt nærliggende arealer og bryggeanlegg, samt et antall båter som brukes ved trening og i forbindelse med regatta-arrangementer. Bryggeanlegget er primært for jolleseilere og foreningens båter, men har også noen gjesteplasser for besøkende turbåter. 

Trening, kurser og regattaer

Gjennom hele året holdes det foredrag og arrangementer for medlemmene våre. Jolleseilerne har trening flere ganger i uken i sesongen og hver tirsdag ettermiddag i sesongen arrangeres det en uformell regatta for tur- og havseilere, 

Baner for trening og regatta kan legges ganske nær havna. Det er også mulig å legge en bane lenger ut i fjorden syd for Bastøya, hvor det normalt er noe mer vind. Baner for tur- og havseiling arrangeres på faste merker som legges ut i begynnelsen av hver sesong.


Litt o
m Åsgårdstrand.

Åsgårstrand.er en liten idyllisk by/sted beliggende mellom Horten og Tønsberg. Allerede på 1500 tallet ble det bygget havn for utskiping av tømmer på lektere til seilskuten. Denne trafikken varte lenge, men mot slutten av 1800 tallet, med dampskipenes inntog ble, utskiping virksomheten lagt ned. Istedenfor ble det badegjester fra Christiania som fant veien til badeanstalten på brygge. Redere som var tiltrukket av det lave skattøre og kunstnere som var fascinert over det fantastiske lyset. De frekventerte Åsgårdstrand og noen bosatte seg her, eller fikk sommerhytte. Edvard Munch var blant disse. Han var dessuten en habil seiler. Kommer dere hit så besøk huset hans som er nærmeste nabo til seilforeningen.  Vil du vite mer om Åsgårdstrand så besøk byens hjemmeside.


Seilforeningens historie (Knut Nergaard)

Det var seilsportinteressert ungdom som dro foreningen i gang i 1935, og fra stiftelsen og fremover til 1950 - med et avbrudd i krigsårene - ble det årlig avholdt sommerregatta for lokale snekker og sjekter. 15 til 20 båter stilte til
start, og disse regattaene var de rene folkefester i Åsgårdstrand med en
 mengde tilskuere på bryggene og langs stranden. 


I 1950 feiret man Åsgårdstrands 400 års jubileum som ladested, med seilasen som et av innslagene i festlighetene. Dette ble den største regatta til da, med 30 båter hvoriblant Draker, 12½ kvm og Færdersnekker i tillegg til Åsgårdstrands tradisjonelle snekker og sjekter, og med deltagelse fra Færder og Tønsberg seilforeninger. Dette forholdsvis store arrangement ga støtet til økt foreningsvirksomhet. Det ble nå avholdt medlemsmøter - også om vinteren - med sakkyndig instruksjon i seiling og reglementer. Regattautstyret ble komplettert og det ble ordnet med bedre muligheter for slippsetting m.m. Fra 1950 og utover ble det årlig avholdt 3 regattaer med opp til 40 startende båter hvorav flere fra andre foreninger, særlig Tønsberg og Færder.

 
De klasser som deltok disse år var Draker, 12½ kvm, Færdersnekker, Oslojoller, Grimstadjoller og Kragerøterner. De gamle snekker og sjekter var med for siste gang i 1953. I 1954 ble foreningen tilsluttet Kongelig Norsk Seilforening, som den gang hadde funksjon som landsforbund. I 1955 ble det opprettet junioravdeling, og det kom fart i rekrutteringen. En sterkt medvirkende årsak til dette var at begynnerbåten A-jollen kom i bruk på denne tiden. I 1957 ble KNS ' landsregatta for småbåter lagt til 


 Åsgårdstrand. Dette var en kjempeoppgave for landets minste forening - som ennå var forholdsvis ung og uerfaren. 250 båter og 450 seilere deltok over 3 regattadager, og takket vår gode planlegging og full innsats fra foreningens medlemmer og mange av byens innbyggere for øvrig, ble arrangementet gjennomført med suksess. Denne vellykkede avvikling førte til økt anseelse for Åsgårdstrand S
eilforening, og var en stor inspirasjon for foreningen selv.


 Den var meget aktiv i årene som fulgte, og medlemstallet økte fra 36 i 1950 til 144 i 1970. Dette året ble foreningen tilsluttet Norges Idrettsforbund og ble medlem av Norges Seilforbund som da hadde overtatt KNS' funksjon som landsforbund. Det ble nå avholdt opptil 5 til 6 regattaer hvert år, med over 50 deltagende båter og økende utenbys tilslutning. Foreningen har også årlig påtatt seg nasjonale og internasjonale mesterskaps- seilaser. Medlemstallet har i de senere år ligget på rundt 250. 

Til Landsregattaen i 1957 ble det oppført et klubbhus ved daværende nordre molo. Denne "Seilerhytta" var i bruk til 1984 da den ble erstattet av det nye flotte seilerhuset i "Gropa".