Regatta Tur&Hav 2019

Påmelding, informasjon og resultater..

Alle regattaer i Åsgårdstrand seilforeningens regi annonseres i regattaoversikten.

 

Klasseklubben og premisser for å arrangere og delta i NorRating regattaer.

Målebrev

Måling av båten. Se vedlegg.

 Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Målebrev vedlagt her.

Måling av båten. Se vedlegg.

Første regatta 2018


 Trykk her for Bilder og video

Annen Info
Spørreundersøkelse se vedlegg.

Denne applikasjonen gir deg sekundene.

Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.