BRUUNE - HANSENS POKAL

Denne pokalen er ment som en påskjønnelse til den seileren i foreningen som uten hensyn til resultater har vist den største iver og utholdenhet denne sesongen.


KAPTEIN HANNEVIGS POKAL

Denne pokalen gis til den seileren i foreningen som har oppnådd de beste resultater på regattabanen. Dette er en æresbevisning som skal henge meget høyt.!


HÅKON SANDBERGS POKAL

Denne pokalen er evigvandrende og tildeles vinneren av Åsgårdstrand Seilforenings klubbmesterskap i Tur- og hav. Den vil bli utdelt på årsmøtet.


THOR THORVALDSENS POKALER

Pokalene deles ut til beste optimistseilere i klassene 11-12 år og 13-15 år i Åsgårdstrand Seilforenings klubbmesterskap. To napp fører til at pokalene vinnes til odel og eie


HAVFRUENS VANDREPOKAL

Denne pokalen utdeles i Tur- og hav med hovedvekt på god innsats i klassemesterskap, nasjonale og internasjonale mesterskap.

 

ROLF HENNINGSENS POKAL

Denne evigvandrende pokalen utdeles hvert år til den turseileren som har gjort seg bemerket ved å ha seilt ekstra langt, til spennende farvann eller på annen måte har drevet turseilingen litt lengre.


STATUTTER FOR HEDERSTEGN

  1. HAVFRUE MED KRANS, GULL -    Tildeles kun æresmedlemmer med særdeles stor innsats innen foreningen gjennom en årrekke. Foruten merke utdeles også diplom. Æresmedlemmer med ektefelle innbydes gratis til jubileumsarrangementer. Livsvarig fritt medlem- skap.
  2. HAVFRUE UTEN KRANS, GULL -    Tildeles medlemmer med en ekstra stor innsats innen forenings-arbeide gjennom flere år.
  3. HAVFRUE PÅ EMALJE -        Tildeles aktive seilere med særdeles stor innsats og gode resultater på regattabanen.

Disse merkene bør i størst mulig utstrekning utdeles på årsmøter eller jubileums- tilstelninger. Merke 1 krever totalt flertall i styret. Merke 2 og 3 krever flertall i styret.