Seilsportsenteret i Åsgårdstrand


Et løft.

Seilsportsenteret innebærer et kraftig løft for seilsporten i Åsgårdstrand og omegn primært, men også for vår nasjonale satsing. Det å ha gode anlegg som er i stand til å arrangere regattaer og tilby gode treningsmuligheter,  er et gode som ikke er alle  land forunt. Til tross for dette kraftige løftet har foreningen holdt fast på sitt økonomiske grunnprinsipp, og foreningen har derfor god økonomi.
Båtplasser.
Vi har fått utvidet mulighetene til å tilby medlemmene båtplasser. Noe som er en forutsetning for å drive seilsport. I tillegg til faste plasser kan vi også tilby sesong plasser og lagringsplass for joller av alle slag.
Gjesteplasser.
Hele sommerhalvåret får vi mange gjester. Og vi har store arrangementer som ønskes velkomne vært år, slik som Storebro klubben og KNS. For seilforeningen er dette både hyggelig å lønnsomt. I 2015 får gjestene også tilgang til det ny servicebygget med dusjer, toaletter og vaskemuligheter.
Huset.
Fra den spede begynnelse i 1935 og nå 80 år etter har lokalitetene endret seg betydelig. Vi disponerer nå over et hus hvor vi kan arrangere sportslige og sosiale tilstelninger for seilere, medlemmer. Samtidig leier vi ut lokalene til både medlemmer og andre som måtte ønske det, til for eksempel tilstelninger som konfirmasjon, bryllup, jubileer og andre festligheter. I vår nyoppussede storstue kan du dekke festbord  til opptil 50 personer.
Bryggeanlegg for jollene
Bi har god plass til å stable jollen, som seilforeningen eier selv, og som seilerne har kjøpt selv. Også når vi arrangerer regattaer. Da må vi ta i bruke parkeringsplassen for å få plass til alle. De dagene må havseileren parkere bilene sine andre steder. virksomheten.
Båter
Foreningen har investert i båter for å kunne drive effektiv trening og avholde regattaer. Start båt og følgebåter kreves til dette formål. Medlemmene selv tar på seg arbeidet med å vedlikeholde flåten.