1. StyreWeb er foreningens støtte system. De som er definert som brukere her får tilgang til en del verktøy og data som er nyttig for foreningen og dens komiteer og styre. Alle Komité medlemmer og  støttefunksjoner  bør være bruker av systemet. Send oss en beskjed  , dersom du er en aktiv støttespiller og trenger brukertilgang. Det er mange hjelpfunksjoner under hjelp knappen i StyreWeb og her er også vår egen instruks og dokumentasjon.


2. SRS eller Sail Race system er samarbeidspartner til NSF på påmelding og resultat administrasjon. Det finnes andre alternativer,slik som Deltaker.no fra DnB kombinert med Sailwave et Pc basert resultatsystem . For tur&hav seilaser har det vært naturlig å bruke SRS, fordi vi får hentet respitt tall direkte fra Nor Rating , båtdata registreres av deltakerne selv og resultat registrering og publisering er enkel og oversiktlig. Under kan du logge deg inn på administrasjonsystem for å sette opp nye regattaer og registrere resultater.

  3 .One.com er vår leverandør av Email og domene (seilforeningen.no) Tillitsvalgte med email adresse fra seilforeningen kan gå inn her og lese sin email. Mens Web ansvarlige kan administrere domene og viderekoblinger. Under kan de som har behov det komme til One.com sine loginn sider.

4. Som idrettsforening er vi knyttet til min idrett. Alle medlemmer som driver aktivt kan være registrert her. Min idretts medlemsregister er direkte koblet til foreningens medlemsregister. Endringer du gjør her vil også nå oss. Under kan de som har behov det komme til Min idretts sine login sider for registrering eller endring av profil.

5. Pålogging for administrasjon av betalings terminal.

6. Som medlem kan du registrere seg for å få enkle funksjoner og informasjon på mobilen eller på PC. Dette krever at du laster ned GINST appen og oppretter et passord. Når det er gjort kan du bruke telefonen eller windowsa versjonen her. l.
5. GNIST Windows .

Mer om vår IKT løsning

Selv om vår IKT løsning består av ulike funksjoner fra forskjellige leverandører har vi forsøkt å lage løsningen så sømløs for brukeren som mulig. Det er flere ulike behov som skal dekkes, fra intern infrastruktur til resultatservice og sporingssystemer under en regatta. Noen av behovene er stabile, mens andre blir utfordret av ny teknologi. Som for eksempel Sporing. Vi er en liten forening, med begrensede ressurser, så vi må først og fremst tenke enkelhet og stabilitet. Samtidig må vi ta grep som skaper entusiasme for sporten vår. Her kan ny teknologi være endel av løsningen. Vil du vite mer om vår IKT løsning se vedleggene og ta gjerne kontakt vår IKT ansvarlige.  Klikker du her får du mer informasjon.