Åsgårdstrand Seilforening er tilsluttet Norges Seilforbund  et særforbund  under Norsk Idrett.

 Begge organisasjoner har stor betydning for foreningens virke.

Norges seilforbund er inndelt i kretser, vår forening er tilsluttet Vestfold krets. Formålet med kretsen er å arbeide for seilidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeid mellom foreningene. Den skal bistå Norges Seilforbund i alle spørsmål som gjelder seilidretten innen kretsen.

Vanligvis er det slik at Formann og nestleder møter på Seiltinget , mens  vi har egne representerer  til Vestfold seilkrets. I år er det Per Arne Høstvang som stiller fra oss.

Hensikten med denne organiseringen er å få et idrettslig overblikk på nasjonalt plan gjennom Norsk idrett med seiling som hovedtema gjennom NSF. Dette er en vanlig organisering innenfor idretten. Det er stadig forslag til reorganisering og effektivisering, sist på seiltinget 2015. Da ble forslaget om å nedlegge seilkretsene nedstemt. Men til nå har organiseringen overlevd.  For å få et begrep om hvilket ansvar og oppgaver de enkelte ledd i organisasjonsstrukturen har så er de bare å besøke hjemmesidene deres.

Norsk Idrett

Norges Seilforbund

Vestfold Seilkrets

De viktigste nyheter fra Seiltinget i 2015 kan du les om her.

Andre viktige lenker finner du under 


 Klubber i Vestfold   KlasseKlubber Andre nyttige
Færder seilforening
Holmestrand seilforening
Horten seilforening
Larvik seilforening
Sandefjord seilforening
Svelvik seilforening
Tønsberg seilforening
Vestfold seilkrets
  Norsk 29er klubb
Norsk europajolleklubb
Norsk laserklubb
Norsk optimistjolleklubb
Norsk snipeklubb
Norsk zoom8 klubb 
  Regelespill
Åsgårdstrand båtforening 
  
Seilsimulator 
Virtual skipper