Vinteropplag på sjø/ flytebrygga 2021/22

Vinteropplag på sjø/ flytebrygga 2021/22

Publisert av Torbjørn Lunde den 06.09.18. Oppdatert 18.10.21.


En enkel bekreftelse om at du ønsker å bli liggende på sjøen med navn og plassnr. sendes havnekomiteen@seilforeningen.no

Vi ønsker å flytte færrest mulig båter. De som disponerer fast plass med bobleanlegg på flytebrygga og landbrygga har første prioritet, deretter de som disponerer fast plass på kommunal molo og deretter disponenter av sesongplasser. 

For de som allerede har seilbåtplass i ÅS er pris for vinteropplag  fra ca 01 oktober til 01 april 40% av gjeldende breddemeter pris for sommerplass, som er 1100kr.

Vi etterstreber å ha tilstrekkelig strømtilførsel til alle, men dette avhenger av av alle medlemmer har god kvalitet på sitt elektriske opplegg og tilkoplingskabler. NB! maks effektuttak pr båt er 300W. Overskrides dette vil båten frakoples og båteier nektes strømtilkobling resten av vintersesongen. Det vil kun bli gitt 1. varsel. 

Alle må ha egen strømmåler med internbatteri slik at måler ikke nullstilles ved strømbrudd/ blink. Periode for måling er 23 oktober til 23 april.  Strømforbruk innrapporteres på e-post til havnekomiteen@seilforeningen.no umiddelbart etter felles båtutsett.

Strømpris blir det samme som Horten Havn tar- pt (2021) 2,05 kr/ kwh, minimumstakst er Kr 100,- 

 

 Felles båtopptak er lørdag 23 oktober. NB ! Båter på landbrygga må flyttes til andre ledige plasser i havna fredag 22 oktober. Tilbakeflytting kan skje fra ettermiddag/ kveld på lørdag 23.10.