Temamøter April

Temamøter April

Publisert av Tore Gaute Mørck den 16.03.18.
De møtene vi prøvde å få til før påske er flyttet til over påske.  Noen av dere har fått informasjon om disse møtene før, men nå er de altså flyttet på.
Vi har også sendt ut SMS og epost til de vi tror er interessert.

1. Vi inviterer først til oppstartmøte for Tur & Hav 4 April kl. 18:00. Møtet er til for både erfarne, nybegynnere og nysgjerrige, 
Her vil NorRating Endre Steinbru innlede med informasjon fra klasseklubben og råd til klubben om hvordan vi bør arrangere NorRating regattaer.
 Når Endre er ferdig og de siste spørsmål til ham er stilt, så går vi videre i programmet. Regattaer, seilingsbestemmelser, start kontingent osv. skal besluttes. Forslag er vedlagt denne melding.  Etter dette vil Per gi en introduksjon til de som ikke har vært med å seile regatta før. Det går på alt fra startprosedyrer, vikeplikt osv. Dette har nytteverdi selv om du ikke skal delta i regattaer. Dere vil oppleve dette  som mindre krevende enn dere kanskje tror. Vi vil også diskutere andre regattaer. og eventuelle fellesturer. Anders vil på dette tidspunktet sikkert kunne fortelle noe mer om Redningsselskapets planlagte regatta 23 Juni.  Har dere innspilt eller forslag så send de til Per E. Holt eller Tore G. Mørck før møte. 
2. Vi inviterer også til et kort introduksjons-møte 5 april kl. 19:00 for nye og gamle tillitsvalgte, men også andre som lurer på hvilke retningslinjer vi arbeider etter og hvilke verktøy vi jobber med. Det vi vet er at dette området er i utvikling, og vi prøver å henge med utviklingen, både når det gjelder Idrettens krav og retningslinjer, og bruk av verktøy. Vi vil gå igjennom våre lover, Ansvar og plikter i komiteene, praktiske retningslinjer for hvordan vi utfører våre oppgaver i foreningen.  Etter dette skal møtedeltakeren ha fått en forståelse for våre retningslinjer og vite hvor de kan finne mer informasjon og støtte til det praktiske arbeidet. 

Vi vet at det er krevende å få tid til alt. Men håper likevel at dere kan bruke et par timer på disse temaene. Denne melding sendes til alle tillitsvalgte og alle med båter tilknyttet seilforeningen.