Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Publisert av Tore Gaute Mørck den 13.06.21.

Den store spørreundersøkelsen Juni 2021

Vi sendte medlemmene våre noe spørsmål for å finne ut om det var stemning for en fest  for å  feire  seilsesongen og forhåpentligvis slutten på korona restriksjoner.

Siden vi har bestemt at årets klubbmester skal kåres 2 oktober i vårt klubbmesterskap tenkte vi at det var en gylden anledning til å kombinere dette med en fest.  Men vil medlemmene våre dette, var det store spørsmålet , og hvis svaret var ja, hva slags fest til hvilken pris? Og hvor mange ville delta på klubbmesterskapet?

Vi sendte forespørselen til de fleste i foreningen, vi gjorde det klart at om dette ikke var av interesse så behøvde de ikke bruke tid på dette. Men likevel svarte 49 medlemmer eller 26% av all som ble forespurt.. Hele 65% av disse ville seile klubbmesterskapet, med egen båt eller som mannskap, og 91% svarte «ja» eller «kanskje» på å være med på  en fest.

Når det gjaldt hva slags fest, var svarene mer sprikende. 26% mente at et enkelt måltid er greit nok, men 74% var mer stemt for et litt bedre måltid.  Det er imponerende at hele 26% av de som svarte gjerne tar i et tak i planlegging og gjennomføring av klubbmesterskapet og festen. Det kommer godt med.

Når vi ser på antall som har svart positivt, og samtidige tenker at noen har en ledsager de vil ha med seg, så kan dette bli en eventyrlig feiring. Vi skal gjøre vårt.

Styret vil nå sette ned en gruppe som får ansvaret for å arrangere både klubbmesterskapet og festen.  Invitasjon blir sendt ut så snart som det meste er avklart. Så sett av datoen 2 oktober 2021.

Takk til alle –både de som svarte og til alle som vurderte å svare.

Klubbmesterskapet er åpnet for påmelding, du finner den på hjemmesiden vår, trykk på Regatta knappen. Det er ikke nødvendig med betaling enda, den kan du ta ved endre påmeldingen når det nærmer seg. Startkontingenten er 200 kroner. Men fint å få indikasjon på valg av klasse.