Søknad om båtplass

Publisert av Tore Gaute Mørck den 21.06.15. Oppdatert 15.10.19.
 SØKNADSSKJEMA

BÅTPLASS ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

Personopplysninger:

Båteiers navn

 

Adresse

 

Postnr og sted

 

Telefon privat

 

Telefon arbeid

 

Telefon mobil

 

E-mail

 

ÅS medlem siden:

 

 

Søknaden gjelder (kryss  av):

Fast båtplass

 

Sesongplass

 

Båtopplysninger:

Båtnavn

 

Registreringsnummer småbåtsregisteret.

 

Seilnummer (NOR NNNN)

 

Båt fabrikat/type

 

Lengde (m)

 

Bredde(m)

 

Dypgående(m)

 


 

------------------------------------------------             ------------------------------------------  
 Signatur                                                               Sted/Dato

Sendes til:
Åsgårdstrand Seilforening
Postboks 65
3179 Åsgårdstrand

eller
havnekomiteen@seilforeningen.no
Havnereglement_AS_2014.pdf
søknadsskjema_båtplass.docx