Resultatet av Spørreundersøkelsen

Resultatet av Spørreundersøkelsen

Publisert av Tore Gaute Mørck den 07.03.17.
Selv om vi ikke kan si at antall besvarelser var overveldende så var likevel oppslutningen god. Spørreundersøkelsen er sterkt verktøy for å utvikle foreningen og vi håper at dere tar dere tid til å svare. Vi har lært mye av denne undersøkelsen, og vil gjøre det bedre neste gang.

En stor takk til alle  som har svart.

Vi fikk nesten 100% besvarelser fra de som er aktive regattaseilere, men også fra flere andre som gir uttrykk for engasjement og har meninger, I alt svarte litt over 40% av mulige respondenter.
Prosessen nå er at resultatet blir presentert i komiteene som i sin tur vil komme med forslag til tiltak, Tur&hav vil presentere spørreundersøkelsen og tiltakene på tema møte 4 April 18:00. SÅ hold av tiden. 
Mer informasjon om regattaene ligger under Tur&hav , her ligger også informasjon om spørreundersøkelsen og  et notat om målebrev. Begge disse er også vedlagt denne artikkel.