Praktisk info vår 2020

Praktisk info vår 2020

Publisert av Torbjørn Lunde den 20.04.20. Oppdatert 22.06.20.

Åsgårdstrand Seilforening følger råd og retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter i forbindelse med Koronautbruddet. Situasjonen er i endring, men vi forsøker her å beskrive hvordan aktiviteten i Åsgårdstrand seilforening berøres nå og en tid fremover.

 

 

Båtpuss kan gjennomføres i tråd med generelle smittevernstiltak.

               Vær obs på smittevern ifbm. bruk av vannkran, og bruk helst privat vannslange.

 

Masteutpakking skjer onsdag 22 april kl 17:30, tilpasset generelle smittevernstiltak

Nærmere informasjon kommer til de involverte

                             

Båtutsett skjer lørdag 25 april kl 08:00, tilpasset generelle smittevernstiltak

               NB ! - Er du forhindret pga sykdom så gi beskjed, så setter vi ut båten for deg.

 

Masteheising starter søndag 26 april og fortsetter i uke 18

Forbered deg på å ta med flere fra samme husstand. Nærmere informasjon kommer til de involverte

 

Turseilere bør følge oppfordring fra sentrale helsemyndigheter om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige ut av den kommunen man er folkeregistrert av hensyn til smittefare.

 

Aktive seilere bør følge Norges seilforbunds koronavettregler for seilere:

 1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum
 6. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

 

Generelle retningslinjer

 • Ved symptomer på forkjølelse skal du ikke komme til havna.
 • Hold avstand til hverandre, unngå sosiale samlinger i båter og havn.
 • Dersom noen av havnebrukerne kommer i karantene, anmoder vi om ikke å benytte båten som oppholdssted.

 

ÅS beklager overfor medlemmene de ulemper tiltakene og anmodningene medfører. Vi er takknemlige for at dere alle utviser forståelse og disiplin i denne tiden.

 

For oppdatert informasjon følg ÅS på Facebook, våre nettsider, og nyhetsbrev/epost.

 

Åsgårdstrand Seilforening

v/Styret