Nytt Styringsystem for Seilforeningen

Nytt Styringsystem for Seilforeningen

Publisert av Tore Gaute Mørck den 22.06.15.

Bakgrunn. Dagens løsning KlubbenOnline  levert gjennom Norsk Idrett termineres sommeren 2015.  Vi snudde oss rundt å laget noe nytt. ref. tidligere informasjon om tema.
Hvordan påvirker dette medlemmene?
Alle henvendelser til den gamle hjemmeside vil bli dirigert til den nye med navn http.//seilforeningen.no. De gamle hjemmesidene ble vanskelig å forvalte, så vi tar et skifte litt tidligere enn vi hadde tenkt. Bortsett fra at den nye hjemmesidene ser litt annerledes ut, har noe mer informasjon,så vil ikke dette ha noen større påvirkning. Hjemmesider er ofte smak og behag. Vi har ikke satset på den mest avanserte varianten. Vi prøver å gi deg som medlem et innhold som er relevant i forhold til seiling. og for andre besøkende noe som er relevant i forhold til å leie hus og bruke gjestehavna.  I tillegg til hjemmesidene vil vi også være mer aktive på Facebook.
Ett hjertesukk om Datakvalitet
Vi, som mange andre foreninger, sliter med å ha riktige data om våre medlemmer og medlemmenes båter. Vi ber deg hjelpe oss med dette. Vi har ikke en banks makt og ressurser til å tvinge dere. Men vær så snill å gi oss riktig mobil nummer, adresser og ikke minst epost adresser. Internet er vår fremste informasjonskanal om dagen, vi kan kommunisere mer og bedre med dere , for mindre penger.
Vi går snart ut med en forespørsel til dere om å oppdatere egen medlemsinformasjon.  Vi er takknemlig om dere bruker 2 minutter på dette.   De som ikke har en epost adresse registrert hos oss, har allerede fått en SMS med en link. Har dere smart telefon kan dere bruke den direkte, hvis ikke må dere skrive linken inn i nettleseren. Foresatte kan bruke egen epost adresse for barna sine. Dere som har båter i havna, send oss oppdatert informasjon på en email med båt-navn, registreringsnummer,seilnummer, bredde, lengde. Send dette til Leder datakomiteen. (se Seilforeningen/Styre)
Hvordan påvirker dette foreningenes indre liv.
Vi har nå fått et  medlemsregister som er direkte knyttet til medlemmenes båt og båtplasser.. Dette gjør det enklere å holde oversikt, kvalitetsikre medlemsdata, og følge opp. Vi har i tillegg et verktøy for å styre og dokumentere arbeidet i hver enkel komité. Dette vil komme til anvendelse i de neste måneder. Likeledes kan vi få bedre kontroll med de "løse eiendeler" slik som nøkler og teknisk utstyr. Vi kommer til å trenge noe tid for å få full effekt av alle funksjonene. Det kreves litt innsats å få dette inn i blodet, vi bruker tiden før båtsesongen til innføring.
Videre planer.
NSF har  sammen med Seilmagasinet fått på plass et nett basert regatta system, Sail Race System,  (SRS) som håndterer alt fra terminlister, annonsering, påmelding, betaling, resultatregistrering og publisering. VI kommer til å bruke dette i Tur og Hav sammenheng. Over tid kan dette erstatte andre typer programmer og gi oss én felles plattform å bruke. Men det er viktig å vinne erfaring først.  Mer om systemet og og valget i  vedlagte notat.
Forslag
Da håper jeg dere finner innhold og struktur relevant. Vi er på ikke i mål, men det nærmer seg.
 Har dere forslag til forbedringer så kontakt oss i datakomiteen.

Beskrive og dokumentere arbeidprosesser og systemsammheng Versjon 1.pdf
Kvikk Guide versjon 1.pdf
Ny IKT Løsning.pdf