Nor Rating 2017

Nor Rating 2017

Publisert av Tore Gaute Mørck den 16.02.17. Oppdatert 28.03.17.

 Beregning av målebrev for 2017 påbegynnes 1.april.Det er en manuell prosess å beregne ny rating.


Så snart målebrevene er klare finner du de på www.seiling.org under menyvalget "Båtdata".  
      
Må vi gi beskjed til NorRating når vi har endret seiloppsettet ?

  • Dersom båteier aktiverer større seil FØR årets målebrev blir betalt, er dette ok og vi trenger ingen beskjed.
  • Dersom båteier  aktiverer et større seil etter at årets målebrev er beregnet, må vi få beskjed om dette. (post@norlys.org) Vi sender da ut informasjon om hvordan båteier betaler for ny rating beregning. Når betaling er mottatt bestiller vi nytt målebrev for båten basert på ny seilkonfigurasjon. Denne prosessen tar en drøy ukes tid og båteier bør gjøre dette i god tid før påmeldingsfrist til de store regattaene (Færdern, Skagen mm.).

Test av oppsett

Dersom du vil teste effekten av forskjellige oppsett kan du gjøre det for 10 Euro hos :ORC    Men husk:

 Test kjøringen gir kun en indikasjon på ratingtallet. Input parametrene som benyttes ved beregning av ratingtallet er noe forskjellig i ORC og NOR Rating. 
 Test rating tallet du får på ORC sine sider vil derfor ikke være helt identisk med NOR Rating tallet. 
Merk også at vi på NOR Rating sine sider frem til 1. april  viser fjorårets målebrev (2016). Vpp modellen endres årlig og man kan derfor ikke umiddelbart sammenlikne ratingtall i fra forskjellige år

  • Ordinært målebrev i NOR rating vil koste 550 kroner for sesongen 2017. Dette er en oppjustering i forhold til foregående sesong.Prisen på målebrev blir justert for å holde tritt med klasseklubbens utgifter. De største utgiftspostene for klubben er avgift på målebrev til ORC, drift av database, nettløsning samt servicefunksjonen.
  • Prisen gjelder for målebrev utstedt før 1. mai. Etter 1. mai vil prisen stige til kr. 650.-

Les mer: Priser på målebrev 2017