Erfaringsutveksling

Erfaringsutveksling

Publisert av Tore Gaute Mørck den 04.12.19.

Seilforeningen inviterer med dette til erfaringsutveksling (nettverkssamlinger) første tirsdagen i måneden i seilforeningen.

Møtet varer fra kl 18:00 til kl 20:00 eller til vi er ferdig snakka.

Oppstart tirsdag 7. Januar.

Det blir kunnskapsdeling med gode råd og tips på kryss og tvers rundt forskjellige tema.

Siste planlagte møte er 7. April med tema sikkerhet. Alle medlemmer er velkommen.

Tenkte tema/agenda rundt samlingene er :

1) Seilet som fremdriftskraft, herunder form og funksjon. Optimalisert eller ikke, hva skal vi forsøke å få til av fasong?
Mot vinden – sidevind og med vinden.
Fasong i lite vind mellom vind og mye vind – Trimming av seilene (effektiv vindforvaltning)

2)Vinden er drivkraften som gjør at seilet fungerer. Hvordan oppfører vinden seg?
Lite vind – Mellom vind og mye vind
Over land, langs land eller mot land
Solgangsbris og jordrotasjon (Coriolis effekten)
Kastevind og vindskift
Vind over båten (seilene) og i seilfelt.
Vindapper og bruk av disse.

3)Sjøen, herunder havet/vannet er der mesteparten av seil aktiviteten foregår. Hvordan oppfører sjøen seg?
Lite strøm, mellom strøm eller sterk strøm
Tidevannstabeller eller strømapper

4) Veivalg - strategi – taktikk mht regatta tirsdagsregatta, Skagen race og/eller Færderen
Lokale veivalg/strategiske valg og taktikk
Fokus – Seil litt fortere enn de andre mht båtfart (Båthåndtering/trimming av båt og utstyr- hvem gjør hva om bord på båten for effektivitet)
Fokus – Seil litt kortere enn de andre mht seilt distanse (veivalg mht strøm og vindskift)
Taktikk – Leder eller ligger sist – fokus på hva må jeg gjøre nå?
VMG i forskjellige apper og programmer – eksempler

5) Regatta fokus fortsetter – Gjennomgang av en regatta fra start til mål-
- planlegge /kjenne området og løypen som skal seiles
- gjennomgang av strategi i forkant basert på vind/strømm
- Starten – Hva man må gjøre og eventuelt ikke gjøre
- Ofte frem til første merke – viktigheten av fri vind – båthastighet -

6) Sikkerhet
Hvilket sikkerhetsutstyr er viktig mht OSR kategorier
Øvelser mann over bord – viktigheten av utstyret, at det fungerer og at alle vet hvordan det brukes.
Tenkte krise senario som kan dukke opp
- Mastehavari
- Mann over bord
- Brann i båten
- Akutt skade eller sykdom om bord
- Grunnstøting (de som har og de som kjenner noen som har kan utbrodere)

Vi starter øverst på agendaen og jobber oss systematisk nedover...

Det blir enkel servering og det er derfor ønskelig med tilbakemelding på hvem som kommer.

Dette kan sendes til ottarbue@hotmail.com

Hilsen Tur og hav og regattakomiteen