Det seiles

Det seiles

Publisert av Tore Gaute Mørck den 21.05.21. Oppdatert 21.05.21.

 

Da har vi allerede gjennomført 2 regattaer med god oppslutning. I alt er 15 båter påmeldt i de to definerte klasser.

Siden alle seilbåtene er forskjellig handler det mye om å utligne båtenes relative fordeler, slik at det er seilerne som i størst mulig grad avgjør. Den oppgaven er innfløkt. Norge har gjennom Norges Seilforening gått i kompaniskap med ORC Offshore Racing Congress for å kunne benytte deres matematisk modeller til å beregne en båts egenskaper og fartspotensiale. Dette er rakettforskning, og ikke noe nymotens greier. Seilere, matematikere, fysikere  og seilbåtbyggere har holdt på med dette i uminnelige tider.  

ORC prøver gjennom sine bestrebelser å få en H-båt til å kunne konkurrere  på like villkår med en Fenix, Wasa 55  eller First-8. Se bilde. Dette gjøres ved å gi båtene hvert sitt måltall som benyttes til å korrigere sluttresultatet i en regatta.  OCR gjør stadig nye erfaringer i sin modell, derfor endrer måltallene seg også fra år til år. NorRating/NSF utsteder et OCR baserte målebrev, dette er nødvendig for kunne delta i OCR-Rating klassen. Det er beklagelig, men sant,  noen må betale for å holde det apparatet i gang. Hvor urettferdig det  enn kan synes, så mener likestillingsministeren at dette ikke er noe han skal bry seg med.  Så vi må betale for målebrevet av egen lomme. Åsgårdstrand seilforening vil ikke tvinge noen til dette, så derfor har vi en egen klasse, ÅS-Rating,  som ikke krever målebrev. Da bestemmer de selv hvilket måltall de kan ha. De benytter da  måltall  fra sammenlignbare båter har eller fra tidligere målinger. Ikke like "nøytralt" som å ha målebrev, men fungerer greit under trening. I regattaer  kan dette ikke ikke brukes. Da stiller like store vinnerskaller som Aksel Lund Svindal til start og det står om sekunder. En mulighet som i økende grad tas i bruk, også for hjemlige regattaer,  er vindstyrke baserte og bane orienterte målinger. Dette kan være med på å utligne forskjellene mellom små lette båter som vanligvis gjøre det bra i lite vind mot større båter som vanligvis tåler mye vind. Det skal vi eksperimentere med utover våren og sommeren.

I regattaen som seiles når som helst, Alle mot Alle, kan de som har målebrev benytte seg av rating tallene for Pølsebane og vindstyrke. Test det ut.  I tillegg til Tirsdagsregattaen satser vi på å gjennomføre Åsgårdstrand TWO STAR  i August og vårt tradisjonsrike klubbmesterskap tidlig i oktober. Det er viktig at dere melder dere på, spesielt på TWOSTAR, hvor vi håper Åsgårdstrand seilerne vil vise sin styrke.

Resultatene kan studeres nærmere her, Etter 2 seilaser leder John Bjørn Fossdal  ORC-Rating klassen og Geir Lundkvist  Egen ÅS-Rating  klassen. Men det er fremdeles litt usikkerhet på måltallene som benyttes, så endringer kan komme.  

Tur & Hav.