Båtregisteret

Båtregisteret

Publisert av Tore Gaute Mørck den 15.05.15. Oppdatert 07.06.15.
Det var et nedslående resultat. En stor andel av båtene i havna er ikke registrert i hverken småbåtregisteret eller skipsregisteret. Dette er et brudd med vedtektene.Se vedlegg.  Det virker som om båter tilknyttet båtforeningen (Havnevesenet) er flinkere til å registrere båtene sine. Styret vil drøfte hvordan dette skal håndteres. 
Igjen en oppfordring om å registrere båten her.