Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Tore Gaute Mørck den 12.06.18. Oppdatert 13.06.18.
Styrets forslag om nye innskuddspriser med konsekvens  tilbakebetaling av opptil 700 000 kroner fordelt  på de med faste plasser, ble enstemmig godkjent.
Årsmøteprotokollen er lagt i arkivet under ekstraordinært årsmøte.
Nye innskuddpriser vil gjelde fra i år. De som har fått fast plass i år eller endret plass størrelse vil faktureres nye  innskuddpriser.
Samtidig ble også nytt havnereglement godkjent. Noe som vil medføre at det tas en leie for bruk av flytebrygge vinterstid for å dekke økt slitasje.
Samtidig blir vi også tydeligere på kravet til registrering i småbåtregisteret, krav til forsikring og korrekte båt opplysninger.
Sistnevnte ber vi igjen  plassdisponenten selv oppdatere via 
Gnist.  Får dere ikke dette til så send en epost til medlem@seilforeningen.no med all relevant informasjon om din båt. (registreringsnummer, seilnummer, navn på båten, lengde, bredde, dybdegående). 

Vi vil sende en epost til de berørte om hvordan de skal forholde seg når det gjelder tilbakebetaling. Tilbakebetaling vil skje så fort som praktisk mulig.
Mvh
Styret