Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Publisert av Geir Lundkvist den 21.02.17.

Åsgårdstrand Seilforening

 

 

Program for årsmøtet

1. mars 2017 kl. 18.00

 

 

 1. Godkjenning av dagsorden og møteinnkalling

   

 2. Valg av møteleder, referent, 2 i tellekorps og 2 til å underskrive protokollen.

   

 3. Styrets årsberetning

   

 4. Årsregnskap 2016

   

 5. Behandling av innkomne forslag

  Sak 1: Forslag fra styret om reservefondet.

  Sak 2: Endring Lover (iht. krav Norges Idrettsforbund)

   

 6. Medlemskontingent for 2017

   

 7. Mål og aktiviteter for 2017

   

 8. Budsjett 2017

   

 9. Oppdatert Organisasjonsplan

   

 10. Valg av styret og komitéer

   

 11. Utdeling av foreningens vandrepokaler m.m.

 

Orienteringssaker:

 

 1. Seilsportsligaen
 2. Status vår IKT satsing

 

 

 

Styret