Årets høydepunkt

Årets høydepunkt

Publisert av Tore Gaute Mørck den 19.10.19.

Ok , det er feil å si at dette er en av sesongens store høydepunkter. Men allikevel.  Personlig har jeg hatt båten liggende i boblehavn eller på land med masten på, men i år ville det seg annerledes, Båten hadde ikke vært oppe på 2 år, og både skrog og mast krever et ekstra ettersyn og behandling.

Seilforeningens tilbud til medlemmene er ganske unikt. Hver båteier er ansvarlig for å klargjøre egen båt og mast for lagring på land. Men selve opptaket gjøres på dugnad, som i praksis betyr at alle båteieren deltar i arbeidet med å ta ned maste og få båten på land.  Mastene tas opp av høyt utdannede kranførere som stiller seg til disposisjon uken før selve båtopptaket De hjelper båteierne med å ta av masten. Når den store dagen kommer, så kommer det en kjempekran, som kan løfte de nødvendige tonn båt ut av vannet og ned i krybbene som hver enkelt båteier har fraktet ned og satt opp.

Dette er tidspunktet hvor alle båteierne samles og arbeid sammen, mer eller mindre jevnt fordelt. Men uten den unike kompetansen til våre hærførere Otto Book, og Torodd Eriksen hadde det aldri i verden gått i hop. Når opptil 14 tonn skal løftes og styres på plass er det store krefter i sving. Og generalene styret det hele besluttsomt, men ikke nødvendigvis med førskolelærerens pedagogikk. Men det tåler vi. Vi andre må nok deles i 2 eller tre kategorier. De som vil og er først på plass, de som vil, men ikke er helt trygge på oppgavene, og de som ikke helt tørr, men allikevel henger med en stund. Rollene vil nok kunne skifte etter hvert. De som er utrygge blir trygge osv. Nye generaler tar makta, slik har det alltid vært. Men ære være de som tar oppgavene og gjør slikt et eminent arbeid for fellesskapet.

Vel på land skjønte jeg at jeg hadde snytt Åsgårdstrand for et middels stort havbruk, og innså at regnvær måtte erstattes med høytrykkspyler. Med lånt spyler satte jeg i gang, bare avbrutt av generalens klage på støynivået. De kunne knapt høre sine egne ordrer, på grunn av støyen.

I skrivende øyeblikk er båtene på land, men mye arbeid gjenstår. Morgendagen trim er mastekjøring på tralle. Da fraktes alle mastene fra brygga og inn i på stativ.  Gjett hvem som har laget stativet?

Hver enkelt båteier skal vaske båten, konservere motor, få på presenning med mer. Godt at neste uke ser ut til å komme uten for mye regn

Takk for en god dag og en spesiell takk til hærførerne.