Vinteropplag på sjøen 2023/24

Vinteropplag på sjøen 2023/24

Publisert av Torbjørn Lunde den 29.08.23.

Vinteropplag på sjøen

 

Vinteropplag på sjøen administreres av Åsgårdstrand seilforening v/havnekomiteen. Send en enkel søknad med navn og nåværende plassnummer til havnekomiteen@seilforeningen.no 

Vi ønsker å flytte færrest mulig båter. De som disponerer fast plass med bobleanlegg på flytebrygga og landbrygga har første prioritet, deretter de som disponerer fast plass på kommunal molo og deretter disponenter av sesongplasser.

Husk at båtene uansett oppslagsform må være registrert og forsikret.

NB ! Husk at ingen båter kan ligge på landbrygga fredag 13.10. Benytt gjesteplasser, eller andre ledige plasser midlertidig. 
Parkeringsplassene til seilforeningen og helt til den grønne krana i båtforeningen kan hrller ikke benyttes fredag 13.10

 

Elektrisitet

De som har behov for strøm kopler til og leser av strømmåler lørdag 21.10.

Tydelig bilde av målerstand den 21 oktober sendes på e-post til havnekomiteen@seilforeningen.noSkriv "Strømavlesning ÅS fornavn etternavn" i overskrift. Skriv også inn målerstand i e-posten. Tilsvarende skal også gjøres 13 april. Kontroll av måler på avlesningsdato, eller ved innkalling i løpet av vinteren må påregnes.

Strømpris blir gjennomsnittspris basert på Historiske strømpriser | NorgesEnergi Nettleie kommer i tillegg.  Intensjonen er at ÅS får dekket faktiske utgifter og går i null. ÅS har imidlertid gått betydelig i minus tidligere vintre. Evt. underskudd i kWh avlesning fordeles prosentvis i forhold til forbruk på de som er tilkoplet strøm. Minimumstakst for tilkopling er Kr 200,- 

NB! maks effektuttak pr båt er 300W. Overskrides dette vil båten frakoples og båteier nektes strømtilkobling resten av vintersesongen. Det vil kun bli gitt 1. varsel. Alle må ha egen strømmåler med internbatteri slik at måler ikke nullstilles ved strømbrudd/ blink.

Mvh Havnekomiteen