Tirsdags regatta 2023

Tirsdags regatta 2023

Publisert av Tore Gaute Mørck den 05.05.23.

Tirsdagregattaene er nå åpnet for registrering i Manage2Sail 

Første regatta et 9 mai. Seilings bestemmelsene er under bearbeidelse og kommer ut il løpet helgen. Det er en serie seilas hvor alle regattaer teller sammenlagt, men med strykninger av noen seilaser.  Antall bestemmes senere. Regattaene er også lagt inn i Races, slik at alle båter bør aktivere RaceQs appen før start og gi mulighet for egne analyse og diskusjoner. I tillegg er alle regattaene lagt inn i StyreWeb,  slik at det kan sendes påminnelser via GNIST og eventuelt bruke GNIST til å kommunisere bane valg og starttidspunkter til  deltakere. I tillegg vil da regattaene fremkomme på foreningens aktivitets liste og i kalender. 

Alle båter starter i samme klasse. De båter som har målebrev lager inn sine egen måltall basert på "Distanseseilas ett tall (OSN 8-16kn)" fra standard målebrev, uavhengig av hvor mange som er bord, eller om det seiles med eller uten spinnaker. (Nesten nederst på målebrevet.)  De som ikke har målebrev legger inn sine tilsvarende tall fra andre  kilder, eller overlater til  regattakomitéen finne et tall.  Vennligst kommenter hvor tallene kommer fra under påmelding. Regatta komiteen vil justere tallene for alle som ikke har målebrev. Alle skal bruke måltallet for standard.

Start avgift er satt til 300 kroner for å dekke kostnader til vin lotteri og bevertning.

Mvh Tur&Hav