Vi har gjesteplasser.

Hvor kan du legge til
Seilforeningens gjesteplasser ligger i det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, langs moloen mot nord og langs flytebryggen ved siden av. Innseilingen er fra nord. I tillegg kan faste plasser som er merket med grønt skilt, benyttes. Dersom eieren av en slik plass kommer tilbake og finner plassen opptatt, skal gjestende båt vike og finne seg en annen plass.. Fortøyning er langskips eller i bås. Havnen er værsikker og trygg og ligger tett ved Munchsparken med Munchs hus og en liten badestrand.

Når vi arrangerer regattaer

NB! Når vi arrangerer regattaer må vi dessverre reservere gjesteplassene langs molo og flytebrygge til regattadeltagerne. Derfor ber vi våre gjester om å forlate havnen senest 1,5 time før første start (dvs. vanligvis kl. 9:30) på regattadager, evt. finne en fast plass som er ledig. Sjekk kalenderen om du vil være sikker.

Om Åsgårdstrand
I Åsgårdstrand finner du kafeer, restauranter, matbutikker, bokhandel, klesbutikker og en mengde utstillinger. Besøk også Edvard Munchs hus, eller ta en tur nordover i Borreskogen. I klubb kalenderen finner du mer informasjon  og du kan se på 
denne

     

Gjestehavnens fire regler

Vis hensyn til andre båter og våre naboer på land.

Ikke grill på trebryggen

Hold orden –rydd opp.

Ro i havnene etter klokken 2300

 

Priser for overnatting inkludert strømtilkobling og dusj: 

Pr påbegynt døgn fra 20.00 – 08.00
Båter tom 30 fot: kr. 230,-  
Båter tom 40 fot: kr. 275,-  
Båter tom 50 fot: kr 330,- 

Fornuftig bruk av strøm, dusj, inkludert i døgnleie for gjesteplasser. Se vedlegg.
Kontaktperson (også for gjenglemte saker): Ragnar Kristoffersen, tlf 33081232 evt. mobiltlf. 41356755 

 

Praktiske råd

 Havneavgiften betales ved ankomst  på betalingsautomaten. Denne finner du på veggen til klubbhuset ved inngangen til toalettene og dusjene. Kode til døren  får du på kvitteringen. Det er satt opp kontainere til avfall.  Du har tilgang til et usikret trådløst nettverk. Bruk på egen risiko.