Vinteropplag på land 2022/23

Vinteropplag på land 2022/23

Publisert av Torbjørn Lunde den 10.10.22. Oppdatert 10.10.22.

Vinteropplag 2022/2023 på land:

Masteheising, mastedugnad og båtopptak foregår som tidligere år. Plasser er tildelt av Horten havn som organiserer det formelle for ÅS. 

 Vinteropplag på land betales etter følgende takster: Kr 50,00 pr m² * ((båtens bredde + 1,0 m) * (båtens lengde + 1,0 m)).

Masteheising - Vaktliste
Grunnet seilarrangementet Mesternes Mester 14-15 oktober blir masteheisingen intensiv.
Har du spørsmål eller andre behov så ta kontakt med en av kranvaktene. 
Køordning langs kranbrygga, og/ eller avtal med kranfører.
 
Søndag 16.10 Kl. 12:00-15:00 Otto Book 920 11 117,  Kl. 15:00-18:00 Anders Wold 913 29 649
 
Mandag 17.10 Kl. 16:30 - 19:00 Lasse Thoresen  901 19 610

Tirsdag 18.10 Kl. 16:30 - 19:00 Sondre Dahle 932 68 646

Onsdag 19.10 Kl. 16:30 - 19:00 John Bjørn Fossdal- 930 57 380

Masten må være klargjort til heising før man legger til på kranbrygga. Se vedlagt kranprosedyre.

Løsne strekkfisker, rett ut splinter, kveil opp tauverk på mast etc slik at oppholdet på kranbrygga blir kortest mulig. Båteier må sørge for hjelpemannskap (2-3 mann) for heising og løfting av mast over på medbrakte bukker.  
NB! - Masteheising foretas på masteeiers risiko. Seilforeningen eller kranfører kan ikke lastes for eventuelle uhell og skader.

Felles båtopptak - fredag 21.10 kl. 07:30 til ca 16:00
De største båtene heises først og plasseres fra nord mot sør på parkeringsplassen ved landbrygga.
Kranbil heiser de minste båtene fra båthavna og plasser de på grus-parkeringsplassen.
Betal for båtløft på Vipps til arbeidsleder - Otto Book - 920 11 117 når båten din er på land.

Alle sørger for egen båt og bidrar etter behov på andres båter.
Det er også behov for å spyle og legge presenning på seilforeningen sine båter, vi trenger noen som hjelper til med dette
NB ! Husk at ingen båter kan ligge på landbrygga fredag 21.10. Benytt gjesteplasser, eller andre ledige plasser midlertidig. 
Parkeringsplassene til seilforeningen og helt til den grønne krana i båtforeningen kan ikke benyttes fredag 21.10

 

Masteinnpakking samarbeid - lørdag 22.10 fra kl. 15:00-ca 17:00
NB ! Alle master må være "rensket" mest mulig og klargjort for vinterlagring !
Alle bidrar med å flytte master fra brygga til vinterstativ og pakke inn stativet med presenninger og binde disse fast.

 

Elektrisitet

 Vi hadde planlagt å kjøpe inn enkelt avlesbare strømmåler til alle, men kostnaden ble uforholdsmessig høy, så alle må ha egen strømmåler som før.

Det blir imidlertid felles avlesning av strømmåler lørdag 22.10 for de som har behov for strøm.

Tydelig bilde av målerstand den 22.10.22 sendes på e-post til havnekomiteen@seilforeningen.noSkriv "Strømavlesning ÅS fornavn etternavn" i overskrift. Skriv også inn målerstand i e-posten. Tilsvarende skal også gjøres 21. april. Kontroll av måler på avlesningsdato, eller ved innkalling i løpet av vinteren må påregnes.

Strømpris blir gjennomsnittspris basert på Historiske strømpriser | NorgesEnergi Nettleie kommer i tillegg. Får ÅS strømstøtte kommer det i fratrekk. Intensjonen er at ÅS får dekket faktiske utgifter og går i null. ÅS har imidlertid gått betydelig i minus tidligere vintre. Evt. underskudd i kWh avlesning fordeles prosentvis i forhold til forbruk på de som er tilkoplet strøm. Minimumstakst for tilkopling er Kr 200,- 

NB! maks effektuttak pr båt er 300W. Overskrides dette vil båten frakoples og båteier nektes strømtilkobling resten av vintersesongen. Det vil kun bli gitt 1. varsel. Alle må ha egen strømmåler med internbatteri slik at måler ikke nullstilles ved strømbrudd/ blink.