Masteheising

Publisert av Torbjørn Lunde den 22.04.16. Oppdatert 22.04.19.

Kranvakter for masteheisingg
Masteløft foretas på båteiers ansvar. Seilforeningen eller kranfører er ikke ansvarlig for evt. uhell og skader.
Køordning langs kranbrygga, og/ eller avtal med kranfører.
Sørg for at vant og tauverk ligger riktig før heising. Bruk gjerne tau, strikk, teip, strips el. til å feste vant og tau til masta slik at ting ikke slenger.
Mast og båt skal være klargjort slik at feste av mast går så raskt som mulig, Vi ønsker kortest mulig tid ved krana.
(Kontrollerer at du har verktøy, riktige bolter på rett plass og rette splinter som passer. Smør strekkfisker med gjengefett)
Er du i tvil spør gjerne kranfører.

Onsdag 24.04 kl 17:30 - Masteutpakking

Lørdag 27.04 fra kl. 08:00 Båtutsett

Søndag 28.04
kl. 13:00 til 16:00 - Anders Wold - 913 29 649
kl. 16:00 til 19:00 - Per Holt 975 52 459

Mandag 29.04
Kl. 17:30 til 19:30 - Otto Book - 920 11 117

Onsdag 01.05
Kl. 17:30 til 19:30 - Ørjan Sti - 971 08 026

Torsdag 02.05 
Kl. 17:30 til 19:30 - Freddy Pøhner - 991 29 064

Ved behov for annen kraning på kveldstid, spør Torbjørn Lunde - 926 57 400